Kropsterapeut og Meditationslærer

Jeg er uddannet afspændingspædagog og er professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik, som er en 3,5 årig fuldtidsuddannelse i kropsterapi. Herudover har meditation altid optaget mig, og jeg har tilbragt nogle år i et Zen-Buddhistisk kloster i Californien, hvorfra jeg er meditationslærer. Jeg bruger aspekter fra min uddannelse som meditationslærer i kropsterapien og aspekter fra kropsterapien på mine meditationskurser. De supplerer hinanden perfekt, og skaber en sikkerhed for, at vi kommer hele vejen rundt.

Jeg brænder i det hele taget for formidlingen og bevidstgørelsen af sammenhængen mellem krop, sind og psyke, og hvordan vi kan bruge kroppens ressourcer til at realisere vores største potentialer og skabe mening og sammenhæng i vores liv.

Min største styrke er nok min evne til meget hurtigt at kunne tydeliggøre kernen i den enkeltes problematik og hvordan vi bedst arbejder med den. Derudover er jeg en nørd i forhold til både kropsterapi og meditation, så jeg har en meget stor viden om begge dele. Den viden sammen med mine mange års erfaring gør, at en stemning af tillid, ro og håb hurtigt etableres.

Sideløbende med min private praksis, var jeg en årrække ansat hos overlæge dr. med Bo Netterstrøm på ’Stressklinikken’ på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Her havde jeg både stresspatienter i individuel behandling og underviste grupper af patienter i meditation og afspænding. Jeg lærte utrolig meget i de år, både af Bo og hans tilgang til hele stress-området, og i samarbejdet med læger, psykiatere og psykologer.

Jeg er desuden ejer af Stressklinikken City / Psykologisk center i København, som er et klinikfællesskab af psykologer og kropsterapeuter.