Kropsterapi

Kropsterapi er en helhedsorienteret terapiform, som inddrager både krop, sind og psyke i behandlingen.

Krop, sind og psyke er dele af det hele vi kalder et menneske. Det kan derfor være givtigt at have mulighed for at inddrage alle områderne, og deres indbyrdes samspil i behandlingen, hvad enten udgangspunktet er gener af fysisk, psykisk eller mental art.

Når vi inddrager kroppen i behandlingen, øges vores kropsbevidsthed. Kropsbevidsthed vil sige, at vi er i stand til bevidst at mærke, tolke og handle på vores krops impulser og signaler. Når vores kropsbevidsthed øges, får vi mulighed for at foretage flere bevidste valg, og herigennem også mulighed for at lade vores liv udvikle sig i den retning, vi ønsker det.

Arbejde med åndedrættet vil altid indgå i en session hos Pernille.

Scroll ned for at se hvordan en kropsterapeutisk session forgår.

Traumer

Et traume er en eller flere oplevelser, som vi på oplevelsestidspunktet ikke har været i stand til at bearbejde.

Stress

At kunne mærke kroppen og dens funktionsmåder, er en vigtig forudsætning for at kunne håndtere stress.

Særligt sensitive

Særligt sensitive mennesker er i højere grad end andre, disponerede for at føle sig udmattede, angste, deprimerede og stressede.

Angst og depression

At arbejde med kroppen, er at arbejde med at bringe glæden, roen, lysten og håbet til live igen.

Spiseforstyrrelser

Uanset hvilket ydre udtryk en spiseforstyrrelse har, forhindrer den os i, at leve det liv vi gerne vil.

Sorg og krise

En ubearbejdet krise eller sorg lagres i vores system og tapper livsvigtige ressourcer og energi.

Hvordan foregår en behandling?

En individuel session hos Pernille tager 1 time og indeholder typisk en samtaledel, en øvelsesdel og en manuel behandlingsdel.

1. Samtaledel

Samtaledel vil typisk være af både informerende og terapeutisk karakter, og den rummer mulighed for samtale om oplevelser, reaktionsmønstre og handlemuligheder i forbindelse med henvendelsesårsagen.

De informerende aspekter af samtalen har til formål at give klienten mulighed for en intellektuel forståelse af de fysiologiske, psykologiske og mentale reaktioner på for eksempel angst, depression, stress eller sygdom. En intellektuel forståelse af kroppens reaktioner kan give både ro og større mulighed for fremover at handle hensigtsmæssigt på kroppens signaler.

Ved den terapeutiske del af samtalen, vil klienten have mulighed for at undersøge og bearbejde sine personlige oplevelser og reaktionsmønstre i forbindelse med henvendelsesårsagen. Denne del vil ofte have karakter af støtte og vejledning omkring nye handlemuligheder samt bevidstgørelse af uudnyttede ressourcer og potentialer.

2. Øvelsesdel

Ved øvelsesdelen vil Pernille Nejst, hvis klienten ønsker det, typisk instruere klienten i kropslige eller mentale øvelser, som klienten kan arbejde med på egen hånd mellem sessionerne.

Eksempelvis kan instruktion i afspændende eller meditative teknikker være en del af denne del af behandlingen. Denne del af sessionen er essentiel, idet et af målene med behandlingen typisk vil være, at klienten, igennem behandlingen, erhverver sig redskaber til, på længere sigt, at være i stand til at håndtere udfordringer relateret til henvendelsesårsagen på egen hånd.

3. Den manuelle behandlingsdel

Under den manuelle behandlingsdel modtager klienten manuel behandling liggende fuldt påklædt på en briks. Her støtter Pernille Nejst klientens muskler i at genfinde deres naturlige spændingsbalance, samtidig med, at eventuelle erkendelser og bearbejdet materiale fra samtaledelen har mulighed for at bundfælde sig i kroppen.

Et andet formål med den manuelle behandling er endvidere at give klienten erfaringer med, hvad det vil sige at være afspændt i vågen tilstand. Sådanne erfaringer vil gøre det nemmere for klienten i stadig større grad at genfinde denne tilstand på egen hånd. At få erfaringer i, og øve sig på, at være afspændt i vågen tilstand, er af stor betydning i enhver forandrings- og udviklingsproces, idet det er i denne tilstand, at kroppen fordøjer både fysiske og psykiske indtryk samt genopbygger, restituerer og tilpasser sig nye måder at være i livet på.

Om behandlingen i øvrigt

Pernille Nejst arbejder ressourceorienteret, hvilket vil sige, at hun arbejder ud fra en overbevisning om, at vi alle besidder de redskaber, der skal til, for at leve et, for os, godt og glædesfyldt liv.

Dog oplever de fleste af os, at der vil være perioder i vores liv, hvor vi ikke er i stand til at mærke, og dermed bruge, vores iboende ressourcer. I disse perioder kan det, for nogle, være hensigtsmæssigt at søge hjælp hos en behandler, som kan støtte os i at genfinde de potentialer, der kan hjælpe os gennem svære perioder af vores liv.

I tråd hermed, arbejder Pernille Nejst altid ud fra en overbevisning om, at det er klienten der er eksperten i sit eget liv, og at Pernilles opgave primært er at være lydhør, opfindsom og støttende i en sådan grad, at klienten vil være i stand til at genopdage lige præcis de ressourcer, der skal til for at arbejde videre på egen hånd.

Dette vil også sige, at Pernille oftest arbejder i forholdsvis korte forløb med tanke på vigtigheden af, at klientens krop, psyke og sind, når det er klart, får en erfaring af at ’jeg kan godt selv’, – at det ikke er behandlingen der er vigtig, men klientens evne til at opleve den autoritet, ro og styrke, det giver at besidde ressourcer og redskaber til, på egen hånd, at udnytte sine fulde potentialer.

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

Ved at udfylde formularen, giver du dit samtykke til at modtage mit nyhedsbrev.

Skriv dig på venteliste til dit ønskede hold

Send mig en besked om dit ønskede hold og evt. tilføj en besked. Så får du besked blandt de første når der opstarter et nyt.