Kropsterapi

Kropsterapi er en helhedsorienteret terapiform, som inddrager både krop, sind og psyke i behandlingen.

Krop, sind og psyke er dele af det hele vi kalder et menneske. Det kan derfor være givtigt at have mulighed for at inddrage alle områderne, og deres indbyrdes samspil i behandlingen, hvad enten udgangspunktet er gener af fysisk, psykisk eller mental art.

Når vi inddrager kroppen i behandlingen, øges vores kropsbevidsthed. Kropsbevidsthed vil sige, at vi er i stand til bevidst at mærke, tolke og handle på vores krops impulser og signaler. Når vores kropsbevidsthed øges, får vi mulighed for at foretage flere bevidste valg, og herigennem også mulighed for at lade vores liv udvikle sig i den retning, vi ønsker det.

Arbejde med åndedrættet vil altid indgå i en session hos Pernille.

Scroll ned for at se hvordan en kropsterapeutisk session forgår.