Angst og depression

Behandling af angst og depression med kropsterapi.

Angst og depression er symptomer på underliggende ubalancer i vores liv. Årsagerne kan være mange og er altid unikke for det enkelte menneske.

En essentiel del af den kropsterapeutiske behandling vil være at bevidstgøre disse ubalancer. Af denne vej kan vi tydeliggøre, hvad der skal til for at forandre disse og samtidig genfinde de ressourcer, der skal til for at leve et, for den enkelte, glædes- og meningsfyldt liv.

Det får du ud af behandlingen

Klienten med angst og/eller depression, vil gennem behandlingen erhverve sig konkrete redskaber til at håndtere både fysisk, psykisk og mentalt ubehag i forbindelse med tilstandene, som kan bruges mellem behandlingerne. Arbejdet mellem behandlingerne vil styrke den enkeltes oplevelse af kontrol med sin situation og evne til at opleve den autoritet, ro og styrke, det giver at besidde ressourcerne til, på egen hånd, at have redskaberne til at håndtere selv de sværeste situationer.

Glæden, roen, lysten og håbet sidder i kroppen, og selvom vi for en periode ikke oplever, at vi har kontakt til disse følelser, forlader de os heldigvis aldrig. Tværtimod, de ligger tålmodigt et sted derinde og venter på, at vi tillader adgang til dem igen.

At inddrage kroppen og dens ressourcer i behandlingen, er derfor at skabe mulighed for en fornyet adgang til glæden, roen, lysten og håbet.