Traumer

Et traume er en eller flere oplevelser, som vi på oplevelsestidspunktet ikke har været i stand til at bearbejde.

Et traume er en eller flere oplevelser, som vi på oplevelsestidspunktet ikke har været i stand til at bearbejde. Når en oplevelse ikke færdigbearbejdes, lagrer den sig i vores nervesystem. Her kendetegnes den ved et forhøjet beredskab, som ikke har en logisk årsag her- og nu. Mange både fysiske og psykiske gener kan spores tilbage hertil.

Om behandlingen

I et kropsterapeutisk forløb forløses traumet ved at vi både mentalt begynder at forstå årsagen til det, kroppens reaktioner på det, og måske vigtigst, at roen i kroppen genetableres og nervestystemet falder til ro. Når nervestystemet først er i ro, klarer kroppen selv resten.