Stress

Effektiv stressbehandling og forebyggelse af stress går gennem kropsbevidsthed

At kunne mærke kroppen og forstå dens funktionsmåder, er en vigtig forudsætning for at kunne håndtere stress. Det er derfor yderst hensigtsmæssigt at inddrage kroppen i behandlingen og forebyggelsen af stressrelaterede problematikker.

Stress sætter sig i kroppen, og det vil da også oftest være kroppens signaler, der informerer os om, at vi er for stressede og har brug for at drosle ned. En forudsætning for at kunne håndtere og reagere på disse signaler er, at vi har en god kropsbevidsthed. Kropsbevidsthed vil sige, at vi er i stand til at mærke, tolke og ikke mindst handle på vores krops impulser og signaler.

Ved at øge vores kropsbevidsthed, får vi i højere grad mulighed for at foretage bevidste valg, og derfor også mulighed for at leve et glædesfyldt og aktivt liv uden unødvendig stress.

Beskrivelse af et stressforløb hos Pernille Nejst

I et kropsterapeutisk forløb hos Pernille Nejst, vil klienten gennem samtale, øvelser og manuel behandling, arbejde med at øge kropsbevidstheden, samt bevidstheden om følelses- og tankemønstre. Vi vil således undersøge klientens kropslige, psykiske og mentale symptomer og reaktioner på stress, og hvordan vi med fordel kan bruge kroppens og sindets ressourcer, som konkrete redskaber til at forstå, mindske og håndtere disse.

Læring i simple meditative og afspændende teknikker, vil være en del af behandlingen, for at øge klientens bevidsthed og kontrol med automatiserede tanke, følelses- og handlemønstre i forbindelse med stressen.

Pernille Nejst har arbejdet med mennesker med stressproblematikker det meste af sit arbejdsliv, og hendes store erfaring og brede viden indenfor stresshåndteringsteknikker og behandlingsmetoder, gør det muligt at tilrettelægge et behandlingsforløb, der matcher klientens specifikke situation, ønsker og behov.

Udover arbejdet i egen klinik, har Pernille i flere år været ansat hos overlæge, dr. med. Bo Netterstrøm på Stressklinikken, Nordsjællands Hospital i Hillerød, hvor hun både havde stresspatienter i individuel behandling og underviste grupper af patienter i stresshåndtering.